Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
January 17
Image Size
274 KB
Resolution
550×350
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
261
Favourites
27 (who?)
Comments
14
×
[PNG Pack #4] Kim Ryeowook by sUJiRim [PNG Pack #4] Kim Ryeowook by sUJiRim
Tối up link down sau :v giờ đi học thể dục :v
--------------
--------------
Please do not claim as yours or sale it (Làm ơn đừng có bán hay tự cho nó là của bạn).
Please credit me if you use any of this pack ( Làm ơn hãy credit tớ nếu như bạn dùng bất cứ png nào trong pack này). 
không lên Da được = )) 4shared nha :3 ai không biết down hay không down được thì nói mình nha = )))
Add a Comment:
 
:iconyunie92er:
Yunie92er Jan 19, 2014  Student Artist
- xin <3
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Jan 19, 2014  Student Interface Designer
okie :3
Reply
:iconyunie92er:
Yunie92er Jan 19, 2014  Student Artist
- share stock cho tớ được kh?
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Jan 19, 2014  Student Interface Designer
:v tớ có credit
Reply
:iconyunie92er:
Yunie92er Jan 19, 2014  Student Artist
- okay tks :3
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Jan 19, 2014  Student Interface Designer
kcg 
Reply
:iconhaemisunshine:
haemisunshine Jan 17, 2014  Student Interface Designer
hốt La la la la 
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Jan 17, 2014  Student Interface Designer
ừ :3 t chưa up link down lên :v
Reply
:iconhaemisunshine:
haemisunshine Jan 17, 2014  Student Interface Designer
m làm t bị quê I am a dummy!  
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Jan 18, 2014  Student Interface Designer
ờ :v kememay :v
Reply
Add a Comment: