Shop Mobile More Submit  Join Login
[PNG Pack #4] Kim Ryeowook by sUJiRim [PNG Pack #4] Kim Ryeowook by sUJiRim
Tối up link down sau :v giờ đi học thể dục :v
--------------
--------------
Please do not claim as yours or sale it (Làm ơn đừng có bán hay tự cho nó là của bạn).
Please credit me if you use any of this pack ( Làm ơn hãy credit tớ nếu như bạn dùng bất cứ png nào trong pack này). 
không lên Da được = )) 4shared nha :3 ai không biết down hay không down được thì nói mình nha = )))
Add a Comment:
 
:icontalabut:
Talabut Featured By Owner Oct 16, 2014
mơn bạn
Reply
:iconkr137:
Kr137 Featured By Owner Jun 18, 2014  Student Interface Designer
chắc chụy fav em dài dài quá *đặt dép*
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Jun 18, 2014
đc chụy fav rất chi là vinh hạnh a~
Reply
:iconkr137:
Kr137 Featured By Owner Jun 18, 2014  Student Interface Designer
tui cuồng fav rồi lúc đó đừng có kêu
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Jun 18, 2014
:vv lúc đó thì hên xui a~
Reply
:iconyunie92er:
Yunie92er Featured By Owner Jan 19, 2014  Student Artist
- xin <3
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Jan 19, 2014
okie :3
Reply
:iconyunie92er:
Yunie92er Featured By Owner Jan 19, 2014  Student Artist
- share stock cho tớ được kh?
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Jan 19, 2014
:v tớ có credit
Reply
:iconyunie92er:
Yunie92er Featured By Owner Jan 19, 2014  Student Artist
- okay tks :3
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Jan 19, 2014
kcg 
Reply
:iconhaemisunshine:
haemisunshine Featured By Owner Jan 17, 2014  Student Interface Designer
hốt La la la la 
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Jan 17, 2014
ừ :3 t chưa up link down lên :v
Reply
:iconhaemisunshine:
haemisunshine Featured By Owner Jan 17, 2014  Student Interface Designer
m làm t bị quê I am a dummy!  
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Jan 18, 2014
ờ :v kememay :v
Reply
:iconhaemisunshine:
haemisunshine Featured By Owner Jan 18, 2014  Student Interface Designer
hiu hiu =))
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Jan 18, 2014
= )) thế là sao
Reply
:iconhaemisunshine:
haemisunshine Featured By Owner Jan 18, 2014  Student Interface Designer
nothing =))
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Jan 18, 2014
ờ :v vậy thôi :v
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
January 17, 2014
Image Size
274 KB
Resolution
550×350
Thumb

Stats

Views
787
Favourites
42 (who?)
Comments
19
×